Dikt tema rolldiktning

Ordkonst utlyste en tävling där temat var rolldiktning. Min kom inte med, så jag har bestämt mig för att lägga ut den här istället.

Det är en kommentar till en samtid där politiker ljuger obehindrat och utan att ställas till svars för det av sina väljare.

Postfaktisk politik


Jag ljuger
Om vad jag sa förra veckan
För att se
Vad jag kommer undan med.
Hittills går det förträffligt.

Jag ler
När jag vill förbjuda
Människor att råda över sig själva
Och kallar det
Demokratisk kontroll.
Krig är fred.

Jag avfärdar all kritik
Med att kalla den ”blåbrun”
Medan den enda minister som heilat på bild
Sitter i min regering.

Jag utnyttjar illegal arbetskraft
Medan en av mina ministrar
Inte förmår betala sina räkningar.
Vi öppnar upp för påverkan och utpressning.
Ingen av mina väljare bryr sig.

Jag säger att jag ska vända på stenar
Ditlagda av regeringar jag själv suttit i.
Jag besvarar inte kritiken.
Jag återanställer ministrar
Som sålt ut våra medborgares data
Till främmande makt.
Att jag inte skulle få sätta agendan
Hegemonin
Är otänkbart. Jag kallar allt sånt ”hypotetiskt”.
Jag definierar ensam sanningen.

Normstorm

Make creativity your talent

Jenny Enochsson

Skrivarblogg

Tistelblomma

Litterär sajt

Anna Gable

Skrivtjänster – Språkkonsult – Författare

Agnes Hillert

skriver, ger textrespons och leder workshops

Tootsie Of Sweden

A swedish storyteller with a love for photography. Taking a train trip through Europe august 2019.

Så du tror du är författare

En skribents vardag av och med Päivi Karabetian

RomComDojo

Just for a laugh

Hallvi reads

an escapist's book adventures

Petronellas Författarliv

Drömmar är inte omöjliga, bara arbetsintensiva.

Åsa Öhnell - barnboksförfattare

Spänning och feelgood!